– admin

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

13 czerwca odbył się w naszej szkole Turniej Mitologiczny dla klas 5. Wieńczył on projekt, w którym uczniowie uczestniczyli od kilku tygodni. Sprawdzał on wiedzę  zdobywaną na lekcjach języka polskiego oraz historii. Uczniowie klasy 5a, 5b i 5c rywalizowali ze sobą, zarówno w konkurencjach plastycznych, jak i porównywali swoją znajomość mitów, …

Read more Turniej Mitologiczny dla klas 5

3 czerwca uczniowie klas 6a, 7a oraz 3a gimnazjum uczestniczyli w koncercie historycznym w gościńcu Tradycja na Starym Rynku. Zespół muzyków pod przewodnictwem profesora Jacka Kowalskiego zaprezentował znane i piosenki związane z Powstaniem Wielkopolskim. W stylizowanych na przedwojenny dworek wnętrzach wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni takie jak: Wojenko, wojenko, Jak to na wojence ładnie czy …

Read more Koncert historyczny

Back to top