– klasa I-III

W listopadzie i grudniu nasza szkoła realizowała Projekt Międzykulturowy przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwinięcie umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych oraz kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec innych narodowości i kultur. W ramach projektu na terenie …

Read more Projekt Międzykulturowy UNICEF – „Zajęcia kulinarne – poznajemy się od kuchni”

27 grudnia 2022 r. pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, oddając hołd, tym wszystkim, którzy polegli w walce za naszą Ojczyznę. Cześć i chwała Bohaterom!      

Read more Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Przygotowując się do obchodów Dnia Patrona realizowaliśmy projekt "Nasze Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919". W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie na lekcjach historii zdobywali wiedzę na temat dziejów regionu i zwycięskiego powstania. Wybrano mistrza wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919 oraz wyłoniono laureatów konkursu plastycznego pt. "Życie codzienne Wielkopolan podczas Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919". …

Read more A przed Dniem Patrona projekty, projekty…

W poniedziałek 19 grudnia, na ulicy Święty Marcin miało miejsce wydarzenie niecodzienne. Podczas wspólnego, świętomarcińskiego kolędowania, wśród zgromadzonych na ulicy poznaniaków zostaliśmy uhonorowani przez Radę Osiedla Stare Miasto i Koalicję Święty Marcin statuetką "Płaszcz Świętego Marcina 2022". Zaangażowanie naszych uczniów oraz nauczycieli w życie lokalnej społeczności, w animowanie i ożywienie ulicy Święty Marcin zostało zauważone …

Read more Wyróżnienie “Płaszcz Świętego Marcina 2022” jest nasze!

Back to top