• dyrektor: mgr Katarzyna Sołtysiak

wicedyrektorzy:

  • mgr Aleksandra Bagińska
  • mgr Agnieszka Zielińska