I etap

 • Program nauczania zintegrowanego prowadzony w oparciu o elementy pedagogiki Celestyna Freineta;
 • program profilaktyczny „Biały ząbek”;
 • Rządowy Program Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa finansowany ze środków UE „Program dla szkół”(warzywa, owoce i mleko w szkole);
 • „Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej realizowany przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka;
 • „Wiem, co jem, więc działam”;
 • „Moje dziecko idzie do szkoły” – program realizowany przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną;
 • miejski program „Nauczanie pływania dzieci klas 2 i 3 szkół podstawowych w Poznaniu;
 • „Magiczna Skrzynia” –autorski program realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • programy fundacji „Wiosna” – „Akademia Przyszłości” i „Szlachetna Paczka”.

II etap

 • Rządowy Program “Laboratoria Przyszłości”;
 • Rządowy Program „Aktywna Tablica”;
 • Rządowy Program Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa finansowany ze środków UE „Program dla szkół”(warzywa, owoce i mleko w szkole);
 • Miejski Program „Bieg po zdrowie”;
 • „Kolorowy świat” i „ Magiczna Skrzynia” –autorskie programy realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 • miejski program profilaktyczny „Poznań uzależniony od profilaktyki”;
 • program Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”;
 • innowacja „Jabłkowe Love”;
 • innowacja „Mediacje rówieśnicze”;
 • „Uczeń z pasją”- program metropolii Poznań;
 • programy fundacji „Wiosna” – „Akademia Przyszłości” i „Szlachetna Paczka”;
 • „Klasyczne wychowanie dzieci i młodzieży”- program edukacyjno – kulturalny realizowany we współpracy z Collegium Reginae Hedvigis oraz Ministerstwem Kultury i dziedzictwa Narodowego;
 • „Wielokulturowa szkoła – Szacunek dla Wszystkich” oraz „Pielgrzym w drodze do tolerancji” – programy realizowane w ramach przeciwdziałania wykluczeniu i nietolerancji finansowane przez UMP;
 • „Ocalić trzydzieści milionów” – program realizowany z funduszy UMP;
 • „Zajęcia sportowo – rekreacyjne – Roweromania” – program autorski finansowany ze środków UMP;
 • „Szkolne Kluby Sportowe” – program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i UMP;
 • Regionalny Program Edukacyjny realizowany przez Jeżyckie Centrum Kultury;
 • „Przyroda od A do Z”- pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników- projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”- program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20;
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Rządowy Program Pomocy Uczniom „Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych”;
 • „Lata dwudzieste lata trzydzieste” – program zajęć dodatkowych finansowanych przez Urząd Miasta Poznania;
 • „Szacun dla Zawodowców”- program Urzędu Miasta Poznania.
 • Program “Edukacyjnej Sieci Antysmogowej”
 • Program SKS
 • innowacyjny system optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling – instaling – certyfikat szkoły