Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży 2019/2020 :

W sprawie ubezpieczenia dzieci prosimy o kontakt z Radą Rodziców.