Skład Rady Rodziców 2020/2021:

Przewodniczący – Grzegorz Kantorski

Zastępca przewodniczącego – Sylwia Stec

Skarbnik – Zofia Pawlak

Sekretarz – Kamila Gielniak

Członkowie:

– Magdalena Fiel

– Ilona Makalska

– Marta Jabłonowska

 

Adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicowszkola75@gmail.com