Skład Rady Rodziców 2021/2022:

Przewodniczący – Grzegorz Kantorski

 

Adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicowszkola75@gmail.com