Funkcjonowanie szkoły:

Wszystkie linki na tej stronie prowadzą do dokumentów do pobrania

Wymagania edukacyjne – rok szkolny 2022/2023:

Klasa 1A: pobierz;

Klasa 1B: pobierz;

Klasa 2A: pobierz;

Klasa 2B: pobierz;

Klasa 3A: pobierz;

Klasa 3B: pobierz;

Klasa 4A: historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, muzyka, plastyka, przyroda, religia, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne;

Klasa 4B: historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, muzyka, plastyka, przyroda, religia, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne;

Klasa 5A: historia, informatyka, geografia, język angielski, język polski, biologia, matematyka, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne;

Klasa 5B: historia, informatyka, geografia, język angielski, język polski, matematyka, biologia, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne;

Klasa 6A: biologia, geografia, historia, matematyka, informatyka, język angielski, język polski, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 6B: biologia, geografia, historia, matematyka, informatyka, język angielski, język polski, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 7A: biologia, geografia, historia, chemia, fizyka, język angielski, język polski, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, zajęcia taneczne; język niemiecki; język hiszpański; język rosyjski;

Klasa 8A: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa;

Klasa 8B: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa;

Klasa 8C: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język hiszpański, język polski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa;

Międzyoddziałowe: język polski dla obcokrajowców – program;  harmonogram pracy – język polski dla obcokrajowców; religia w klasie 1.; religia w klasie 2.; religia w klasie 3.;