Funkcjonowanie szkoły:

Wszystkie linki na tej stronie prowadzą do dokumentów do pobrania

Wymagania edukacyjne – rok szkolny 2023/2024:

Klasa 1A: edukacja wczesnoszkolna; religia; język angielski;

Klasa 1B: edukacja wczesnoszkolna; religia; język angielski;

Klasa 2A: edukacja wczesnoszkolna;

Klasa 2B: edukacja wczesnoszkolna;

Klasa 3A: edukacja wczesnoszkolna; religia; język angielski;

Klasa 3B: edukacja wczesnoszkolna; religia; język angielski;

Klasa 4A: matematyka, historia, informatyka, język angielski, język angielski, język polski, muzyka, plastyka, przyroda, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 4B: matematyka, historia, informatyka, język angielski, język angielski, język polski, muzyka, plastyka, przyroda, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 5A: historia, matematyka, informatyka, geografia, język angielski, język angielski, biologia, język polski, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 5B: historia, informatyka, geografia, język angielski, język polski, matematyka, biologia, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 6A: matematyka, biologia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 6B: biologia, geografia, historia, matematyka, informatyka, język angielski, język angielski, język polski, muzyka, plastyka, religia, technika, wychowanie fizyczne;

Klasa 7A: biologia, geografia, historia, chemia, fizyka, język angielski, język angielski, język polski, plastyka, religia, wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, język niemiecki, muzyka, język hiszpański;

Klasa 7B: biologia, geografia, historia, chemia, fizyka, język angielski, język angielski, język polski, plastyka, religia, wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, język niemiecki, muzyka, język hiszpański;

Klasa 8A: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, matematyka, religia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa;

Międzyoddziałowe: język polski dla obcokrajowców – program;  harmonogram pracy – język polski dla obcokrajowców;