Godziny pracy biblioteki:

 • poniedziałek: 9:00 – 12:30 oraz 13:30 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 13:45
 • środa: 7:30 – 15:30
 • czwartek: 10:35 – 15:20
 • piątek: 8:30 – 14:00

Zapraszamy na bloga biblioteki: przygodawbibliotece.blogspot.com

Czytanie jest super? Sprawdź tutaj!

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. W bibliotece należy zachować ciszę.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 1 lekturę na czas omawiania oraz 2 inne książki na okres 4 tygodni (podręczniki są wypożyczane na cały rok szkolny).
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu oraz wstrzymać wypożyczenia uczniom, którzy przetrzymują książki. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres ferii i wakacji.
 5. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki/podręcznika należy odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza inną pozycję.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły) zobowiązani są rozliczyć się z  biblioteką z wypożyczonych pozycji.
 9. Przy  jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 10. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 12. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie lub uszkodzenie nośnika informacji).
  13.  Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z biblioteki na czas określony przez bibliotekarza lub otrzymać inną karę.