Inspektor Ochrony Danych Osobowych :

Monika Danielak-Romańczyk

iod5_oswiata@um.poznan.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna – wizerunek na stronie www

Klauzula informacyjna – upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub świetlicy

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ewidencja wejść

Formularz informacji o stanie zdrowia dziecka

Formularz zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka i opiekuna prawnego (w tym wizerunku) w celach informacyjnych i promocyjnych wraz z klauzulą informacyjną

Formularz zgody na wykorzystanie danych osobowych innych osób (w tym wizerunku) w celach informacyjnych i promocyjnych wraz z klauzulą informacyjną