Inspektor Ochrony Danych Osobowych :

iodo@gm2.poznan.pl