Egzamin ósmoklasisty

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://cke.gov.pl/

Materiały w języku ukraińskim / український

*** procedury bezpieczeństwa – egzamin ***

Terminy egzaminów:

Termin główny:

1.język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2.matematyka – 24 maja 2023 r.(środa) – godz. 9:00
3.język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r.(czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy:

1.język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2.matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3.język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych można nieodpłatnie pobrać materiały na temat egzaminu ósmoklasisty:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Na egzamin uczeń przynosi:

Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisity i egzaminie maturalnym w 2020 r.

20200820 E8 EM Komunikat o przyborach

  • czarny niezmazywalny długopis,
  • zdający powinien mieć linijkę (jeśli trzeba wykonać jakieś rysunki zdający wykonuje je długopisem, a nie ołówkiem).

Przykładowe arkusze można znaleźć pod następującym linkiem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów i nauczycieli:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5230,materialy_cwiczeniowe_dla_uczniow_i_nauczycieli_egzamin_osmoklasisty_2019.htm