Egzamin ósmoklasisty

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://cke.gov.pl/

 

TERIMNY:

Termin główny

  • JĘZYK POLSKI – 21 KWIETNIA 2020 (wtorek) godzina 9:00
  • MATEMATYKA – 22 KWIETNIA 2020 (środa) godzina 9:00
  • JĘZYK OBCY – 23 KWIETNIA 2020 (czwartek) godzina 9:00

 

Termin dodatkowy

  • JĘZYK POLSKI – 1 CZERWCA 2020 (poniedziałek) godzina 9:00
  • MATEMATYKA – 2 CZERWCA 2020 (wtorek) godzina 9:00
  • JĘZYK OBCY – 3 CZERWCA 2020 (środa) godzina 9:00

 

Na egzamin uczeń przynosi:

Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisity i egzaminie maturalnym w 2020 r.

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020.pdf

  • czarny niezmazywalny długopis,
  • zdający powinien mieć linijkę (jeśli trzeba wykonać jakieś rysunki zdający wykonuje je długopisem, a nie ołówkiem).

 

Przykładowe arkusze można znaleźć pod następującym linkiem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

 

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów i nauczycieli:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5230,materialy_cwiczeniowe_dla_uczniow_i_nauczycieli_egzamin_osmoklasisty_2019.htm