Egzamin ósmoklasisty

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://cke.gov.pl/

 

TERMINY:

Termin główny

  • JĘZYK POLSKI – 25 maja 2021
  • MATEMATYKA – 26 maja 2021
  • JĘZYK OBCY – 27 maja 2021

 

Termin dodatkowy

  • JĘZYK POLSKI – 16 czerwca 2021
  • MATEMATYKA – 17 czerwca 2021
  • JĘZYK OBCY – 18 czerwca 2021

 

Tutaj więcej informacji o harmonogramie egzaminu: 20200820 E8 EM Komunikat o harmonogramie

 

Na egzamin uczeń przynosi:

Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisity i egzaminie maturalnym w 2020 r.

20200820 E8 EM Komunikat o przyborach

  • czarny niezmazywalny długopis,
  • zdający powinien mieć linijkę (jeśli trzeba wykonać jakieś rysunki zdający wykonuje je długopisem, a nie ołówkiem).

 

Przykładowe arkusze można znaleźć pod następującym linkiem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

 

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów i nauczycieli:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5230,materialy_cwiczeniowe_dla_uczniow_i_nauczycieli_egzamin_osmoklasisty_2019.htm