Biblioteka

Biblioteka szkolna gromadzi 14 –tysięczny księgozbiór, który jest nieustannie wzbogacany i aktualizowany nie tylko przez pozycje literackie, lecz również prasę popularnonaukową dla uczniów i nauczycieli oraz nowoczesne  środki multimedialne,  wśród których najczęściej wykorzystywane są materiały „Filmoteki Szkolnej” oraz płyty z serii EDU – ROM.

Czas spędzany przez czytelników w bibliotece urozmaica nie tylko atrakcyjny księgozbiór popularnonaukowy i beletrystyczny, ale również różnorodne konkursy i spotkania. Wśród nich na uwagę zasługują takie wydarzenia jak:

  • kiermasze książek,
  • wycieczki do innych bibliotek,
  • konkursy czytelnicze,
  • wystawy książek,
  • loterie biblioteczne,
  • turnieje warcabowe i szachowe,
  • łamigłówki logiczne i quizy,
  • akcja uwalniania książek – Bookcrossing.

Biblioteka tętni życiem od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia.  Przebywają w niej uczniowie odrabiający zadania domowe, korzystający z centrum multimedialnego oraz ci, którzy przy ciekawej lekturze oczekują na specjalistyczną firmę przewozową  odwożącą  ich do odległych miejsc zamieszkania.

      

   

Aula szkolna

Właśnie tutaj odbywają się wszelkie uroczystości, przedstawienia, występy, dyskoteki, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Poza tym są także prowadzone lekcje tańca, a klasy nauczania początkowego (I-III) mają lekcje wychowania fizycznego.

Sala gimnastyczna

Odbywają się tam lekcje wychowania fizycznego, SKS oraz różne konkursy i zawody sportowe. Przystosowana jest do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, mini-hokeja, tenisa stołowego, dwa ognie itp. W “magazynie” znajdują się piłki, kozioł, skrzynia, pałeczki do sztafety, materace i inne przyrządy gimnastyczne. Budynek zawiera także dwie szatnie: większą i mniejszą, oraz małą salkę do gry w tenisa stołowego.

Sala informatyczna nr 14

W tej sali odbywają się zajęcia informatyczne dla gimnazjalistów. Znajduje się 10 komputerów połączonych w sieć z dostępem do internetu. Zakup komputerów był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sala informatyczna nr 8

W tej sali prowadzone są  lekcje zajęć komputerowych dla uczniów  szkoły podstawowej. Znajduje się tu 10 komputerów połączonych w sieć z dostępem do internetu. Zakup komputerów był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sala nr 32

Sala muzyki wyposażona w 15 sztuk keyboardów firmy Yamaha, na których młodzież uczy sie gry na instrumentach. Prócz tego w sali znajduje się komputer sprzężony z telewizorem, co ułatwia nauczycielowi prowadzenie lekcji, bowiem uczniowie widzą to, co dzieje się w danej chwili na monitorze komputera. Komputer zaś umożliwia demonstrowanie multimedialnych prezentacji, co znacznie ułatwia uczniom przyswajanie sobie wiedzy.

Pracownia nauczania języków obcych

Pracownia multimedialna języka angielskiego jest wyposażona zarówno w tradycyjne słowniki językowe,  jak i nowoczesną tablicę – ekran, która umożliwia odtwarzanie fragmentów filmów i programów anglojęzycznych, co podnosi atrakcyjność i efektywność nauczania. Dzięki umiejętności poruszania się w sieci internetowej uczniowie mają możliwość wymiany doświadczeń i mogą komunikować się z kolegami z całego świata. Nauka z pomocą środków multimedialnych przynosi efekty wspomagające proces rozumienia i zapamiętywania usłyszanych informacji. Regularnie stosowane metody audiowizualne podnoszą poziom nauczania, angażują i motywują młodzież do samokształcenia, a także umożliwiają szybkie zdobywanie nowych umiejętności, co potwierdzone jest wynikami nauczania.

Pracownia fizyczna

Atrakcyjnie wyposażona sala fizyczna zachęca do przeprowadzania ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Dzięki pomocom naukowym każdy może poczuć się profesjonalnym fizykiem i dokonywać nowych odkryć. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia prowadzone z użyciem tablicy interaktywnej. Materiały zawarte w programach multimedialnych  są dobrane w taki sposób, by umożliwić uczniom nabycie umiejętności obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych oraz astronomicznych, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się metodami badawczymi typowymi dla fizyki i astronomii (np. zastosowanie modeli oraz technik matematycznych). Technologia komputerowa umożliwia porównanie przebiegu eksperymentów przeprowadzanych w pracowni fizycznej z zarejestrowanymi w programie, co przybliża szkolną teorię do rzeczywistości.

Pracownia historyczna

Treści edukacyjne przekazywane są młodym historykom nie tylko za pośrednictwem map, podręczników i tekstów źródłowych, lecz również za pomocą środków multimedialnych. Tablica interaktywna umożliwia  ilustrowanie teoretycznych wiadomości licznymi filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, których zadaniem jest przybliżenie uczniom najważniejszych faktów historycznych. Takie nowoczesne środki dydaktyczne umożliwiają podróżowanie w czasie i przestrzeni, a co się z tym wiąże, poznawanie przeszłości konkretnych miejsc, krain i kontynentów. Pasjonaci historii znajdują tu wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań, co umożliwia im zdobywanie laurów w konkursach. W roku szkolnym 2010/11 uczeń klasy IA został laureatem Rejonowego Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Sala matematyczna

W styczniu 2010 roku pracownia została wyposażona w tablicę multimedialną, dzięki czemu zajęcia mogą być urozmaicone niekonwencjonalnymi trójwymiarowymi animacjami oraz ćwiczeniami interaktywnymi. Uczniowie również sami współdziałają w projektowaniu ciekawych pomocy dydaktycznych, takich jak plansze z wzorami matematycznymi, arabeski geometryczne, bryły czy tangramy, które służą zarówno gimnazjalistom, jak i ich młodszym kolegom. W tak sprzyjających warunkach matematyka staje się przygodą, a nauka przyswajana jest szybko i efektywnie.

Sala geograficzna

Podróż po Ziemi można odbyć w tej pracowni zarówno w świecie wirtualnym poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej, jak i wędrując po kartach atlasów czy map. Oglądając filmy i animacje, można doskonale poznać piękno i zróżnicowanie krajobrazów w różnych, często bardzo odległych lub niedostępnych zakątkach naszego globu.
Tak wszechstronne pomoce dydaktyczne są zgromadzone w gabinecie dzięki pasji nauczyciela przedmiotu i dają one wyjątkową możliwość obserwacji oraz zrozumienia różnorodnych zjawisk kształtujących oblicze Ziemi. Uczniowie obserwują zatem procesy zachodzące na powierzchni planety, w głębi jej skorupy, również w otaczającej ją przestrzeni kosmicznej, a nauka przedmiotu nie sprawia im większych problemów.

 Sala chemiczna

Procesy chemiczne zachodzą nie tylko w pracowni czy laboratorium,  lecz w całym otaczającym nas świecie. Dzięki filmom i animacjom wszystkie doświadczenia chemiczne są możliwe do wykonania w sali za pośrednictwem łącza internetowego oraz tablicy interaktywnej . Poza światem wirtualnym można również przeprowadzać własne doświadczenia chemiczne pod czujnym okiem nauczyciela, bowiem sala posiada rozbudowane zaplecze z bogatym asortymentem odczynników. Nasi uczniowie uczestniczą często w projektach edukacyjnych prowadzonych przez Politechnikę Poznańską, zdobywają laury w konkursach przedmiotowych i bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach kółka chemicznego, bo wiedzą, że tak zdobyte doświadczenie ułatwi im dalszą naukę.

Sala biologiczna

Tablica interaktywna w sali biologicznej umożliwia przedstawienie funkcjonowania organizmów żywych oraz takich procesów biologicznych, których nie można zaobserwować gołym okiem. Filmy wideo i prezentacje multimedialne dają uczniom unikalną możliwość samodzielnej, dogłębnej obserwacji świata ożywionego oraz nieustannych przemian zachodzących w otaczającej nas przyrodzie. Odkrywają tajemnice życia roślin i zwierząt, funkcjonowania ludzkiego organizmu, genetyki, czy też wzajemnych zależności pomiędzy organizmami w ekosystemie. Lekcje prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem fantomów, eksponatów biologicznych, tablic informacyjnych czy  foliogramów – wszystko to sprawia, że nauka staje się pasjonującym doświadczeniem.

Salki do pracy indywidualnej

Pomieszczenia te wyposażone są w komputery i programy multimedialne służące nauczycielom jako narzędzie wspomagające procesy rewalidacyjne. Poza tym uczniowie mają do dyspozycji liczne pomoce, które pomagają im rozwijać własną aktywność w zależności od indywidualnych potrzeb. Dzięki nim uczą się obserwowania, myślenia, rozumienia, rozróżniania kształtów i kolorów. Zgromadzone przez nauczycieli specjalistów pomoce dydaktyczne z jednej strony wdrażają ucznia do samodzielnej pracy, a z drugiej uczą mądrej i ciekawej zabawy, rozbudzając zainteresowanie otaczającym nas światem.

Gabinet logopedyczny

Pomocą logopedyczną objęte są dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, klas IV – VI  oraz gimnazjum. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych oraz uczniowie, których wada wymowy w sposób istotny wpływa na mowę, czytanie i pisanie. Dla każdego ucznia opracowany zostaje program terapii, który powstaje na podstawie wcześniejszej diagnozy. Metody nauczania, formy pracy i środki dydaktyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu atrakcyjnych gier logopedycznych, edukacyjnych puzzli, materiałów obrazkowych i programów komputerowych oraz innych pomocy ułatwiających pokonanie trudności.

Boisko szkolne

Boisko szkolne pokryte jest sztuczną nawierzchnią trawiastą, znajduje się tu plac zabaw dla małych dzieci oraz stoły do gry w ping-ponga.