Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

Kalendarium spotkań z rodzicami 2023/2024:

13.09.2023 r. – spotkanie inauguracyjne, godz. 18:00;
13.09.2023 r. – 19:00 – spotkanie sprawozdawczo-wyborcze do prezydium Rady Rodziców;
08.11.2023 r. – spotkanie informacyjne, godz. 18:00;
24.01.2024 r. – wywiadówka śródroczna, godz. 18:00;
15.05.2024 r. – proceduralne spotkanie w sprawie przewidywanych ocen rocznych, godz. 18:00;

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

02.11.2023 r. – zajęcia opiekuńcze,
03.11.2023 r. – zajęcia opiekuńcze,
22.12.2023 r. – spotkania świąteczne,
02.05.2024 r. – zajęcia opiekuńcze,
14.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty,
15.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty,
16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty,
31.05.2024 r. – zajęcia opiekuńcze.