Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe:  27 stycznia – 9 lutego  2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty: Ustali dyrektor CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie:  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Kalendarium spotkań z rodzicami 2019/2020:

11 września 2019 r.godz. 17:00 – kl. 0-III / godz. 18:00 – kl. IV-VIIIspotkanie inauguracyjne
20 listopada 2019 r.godz. 18:00 – kl. 0-VIII– spotkanie informacyjne
22 stycznia 2020 r.godz. 18:00 – kl. 0-VIII– wywiadówka śródroczna
11 marca 2020 r.godz. 18:00 – kl. 0-VIII – spotkanie informacyjne
20 maja 2020 r.godz. 18:00 – kl. 0-VIII – proceduralne spotkanie w sprawie przewidywanych ocen rocznych

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

20 grudnia 2019 r. / 2-3 stycznia 2020 r. / 21-23 kwietnia 2020 r. / 1 czerwca 2020 r. / 12 czerwca 2020 r.