Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarium spotkań z rodzicami 2020/2021:

9 września 2020 r. godz. 17:00 – kl. 0-III / godz. 18:00 – kl. IV-VIII spotkanie inauguracyjne
18 listopada 2020 r. godz. 18:00 – kl. 0-VIII – spotkanie informacyjne
20 stycznia 2021 r. godz. 18:00 – kl. 0-VIII – wywiadówka śródroczna
     
19 maja 2021 r. godz. 18:00 – kl. 0-VIII – proceduralne spotkanie w sprawie przewidywanych ocen rocznych

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-21