Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

kalendarium roku szkolnego 2022/23

Kalendarium spotkań z rodzicami 2022/2023:

  • 14.09.2022 r. – spotkanie inauguracyjne, godz. 17.00 – klasy I-III, 18.00 – klasy IV-VIII,
    godzina 19.00 spotkanie sprawozdawczo – wyborcze do prezydium Rady rodziców,
  • 09.11.2022 r. – spotkanie informacyjne, godz. 18.00 – klasy I-VIII,
  • 25.01.2023 r. – wywiadówka śródroczna, godz. 18.00 – I etap, IV-VIII,
  • 17.05.2023 r. – proceduralne spotkanie w sprawie przewidywanych ocen rocznych – godz. 18.00 – klasy I-VIII.

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 r. – zajęcia opiekuńcze,
12.12.2022 r. – dzień projektowy Święto Patrona Szkoły,
22.12.2022 r. – spotkania świąteczne,
02.05.2023 r. – zajęcia opiekuńcze,
23.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty,
24.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty,
25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty,
09.06.2023 r. – zajęcia opiekuńcze.