Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

kalendarium roku szkolnego 2021/2022

Kalendarium spotkań z rodzicami 2021/2022:

15.09.2021 r.            godz. 17:00 – kl. 0-III / godz. 18:00 – kl. IV-VIII /
godz. 19:00 – spotkanie sprawozdawczo-wyborcze do prezydium Rady Rodziców
spotkanie inauguracyjne
     
17.11.2021 r. godz. 18:00 – kl. 0-VIII – spotkanie informacyjne
12.01.2022 r. godz. 18:00 – kl. 0-VIII – wywiadówka śródroczna
     
18.05.2022 r. godz. 18:00 – kl. 0-VIII – proceduralne spotkanie w sprawie przewidywanych ocen rocznych

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

12.11.2021 r. – zajęcia opiekuńcze,
22.12.2021 r. – dzień projektowy – spotkania świąteczne oraz udział wszystkich uczniów w przedstawieniu na temat Patrona – Powstańców Wielkopolskich,
07.01.2022 r. – zajęcia opiekuńcze,
02.05.2022 r. – zajęcia opiekuńcze,
24.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty,
25.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty,
26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty,
17.06.2022 r. – zajęcia opiekuńcze.