Budynek szkoły jest drugą „tysiąclatką” wybudowaną w Poznaniu. Budowę rozpoczęto w 1960 roku. Do użytku szkoła została oddana 27 grudnia 1961 roku. W tym samym dniu nadano jej imię Powstańców Wielkopolskich. Podobną uroczystość przeżyli gimnazjaliści czterdzieści sześć lat później – 7 grudnia 2007 roku. Było to możliwe dlatego, że dnia 1 września 1999 roku w tym samym budynku oświatowym powstało Gimnazjum nr 2. 1 września 2002 roku z kolei szkoła została przekształcona w Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 i stała się placówką wychowującą oraz kształcącą zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i młodzież aż do momentu ukończenia gimnazjum.

Edukację w nauczaniu zintegrowanym przeniesiono do oddzielnego budynku, dzięki czemu najmłodsi uczniowie mają komfortowe warunki do nauki i czują się bezpiecznie. Obecnie w szkole uczniowie kształcą się w ramach trzech etapów edukacyjnych:

  • I etap: klasy I – III szkoły podstawowej (nauczanie zintegrowane wraz z oddziałami przedszkolnymi),
  • II etap: klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • III etap: klasy I – III gimnazjum.

Cała społeczność uczniowska uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego dotyczącego Powstańców Wielkopolskich, którego zwieńczeniem jest Dzień Patrona Szkoły. Podczas obchodów tego święta odbywają się uroczyste akademie i przedstawienia, a uczniowie wszystkich klas wraz z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej nr 75 Gimnazjum nr 2 składają hołd naszym Patronom przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Rocznica obchodów Powstania Wielkopolskiego to wyjątkowa uroczystość. Rozbrzmiewają wtedy słowa hymnu: „… pomyśl o tamtych walk godzinie, pomyśl o swoich Patronach…” znanego poety Włodzimierza Scisłowskiego.

Nasza placówka to również „Szkoła z Klasą”, wyróżniona w dniu 10 października 2003 roku specjalnym certyfikatem. Nadal pracujemy nad tym, by być godnymi tego tytułu, o czym świadczą kolejne wyróżnienia, a wśród nich: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego nadana 7 grudnia 2007 roku przez Marszałka Województwa pana Marka Woźniaka, a także Odznaka Honorowa „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919 nadana 7 marca 2009 r. przez Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.