Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych    3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                      23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe                                                                     14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                   18 – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty                                                  15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny                                                    10,11, 12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie                                                                         22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.