Dyrektorzy:

Katarzyna Sołtysiak – dyrektor szkoły

Aleksandra Bagińska – wicedyrektor

Agnieszka Zielińska – wicedyrektor

 

Nauczyciele: Przedmioty:
 • Danuta Andrys
język angielski
 • Joanna Baranowska
pedagog, technika
 • Krzysztof Beker
matematyka, informatyka
 • Beata Bździel
historia, wiedza o społeczeństwie
 • Danuta Chorążyczewska

 

chemia, nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej, wychowawca świetlicy
 • Anna Cierniak
geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Chudzik
język hiszpański
 • Sylwia Czerwińska
nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej
 • Agata Dembowska
nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej, wychowawca świetlicy
 • Sylwia Depczyńska
edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Długosz
edukacja przedszkolna
 • Barbara Hatłas
wychowawca świetlicy
 • Sylwia Idziak
fizyka, nauczyciel specjalista
 • Anna Jagiełło
język angielski
 • Alicja Jankowska
nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej
 • Grażyna Kasprzak-Magiera
edukacja wczesnoszkolna
 • Joanna Kawczyńska
nauczyciel wspomagający
 • Anna Kotas
wychowawca świetlicy
 • Marzena Kucharska
nauczyciel wspomagający
 • Roksana Kurek
edukacja przedszkolna
 • Marlena Leśniak
matematyka
 • Karolina Łabenska
nauczyciel specjalista
 • Danuta
  Łazukiewicz-Durska
wychowanie fizyczne
 • Teresa Łuczak
wychowawca świetlicy
 • Inez Meissner
nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej, nauczyciel specjalista
 • Agnieszka Nowak
wychowanie fizyczne
 • Grzegorz Panek
biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy
 • Justyna Piekarska
język angielski, język polski
 • Jolanta Pioterek
nauczyciel bibliotekarz
 • Magdalena Pohl
język polski
 • Paweł Pożarycki
nauczyciel specjalista
 • Marta Radomska
język polski
 • Joanna Reimer-Krzywiec
nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej
 • Maria Sadowska-Boniecka
wychowawca świetlicy
 • Jolanta Smołka
nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno – wychowawczy w klasie integracyjnej, język polski
 • Jolanta Sompolińska
religia
 • Małgorzata Stachowska
nauczyciel specjalista
 • Jolanta Stamburska
historia, informatyka
 • Małgorzata Staniszewska-Wróbel
wychowawca świetlicy
 • Rafał Strzyżewski
religia
 • Lidia Szczepańska
edukacja wczesnoszkolna
 • Monika Sztuczka
pedagog, nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej
 • Hanna Szydłowska
plastyka
 • Małgorzata Ślęzak
matematyka
 • Irena Tokariew-Weber
język rosyjski
 • Iwona Trojak
edukacja wczesnoszkolna
 • Weronika Turek
matematyka
 • Aneta Ubysz
wychowanie fizyczne, nauczyciel tańca
 • Anna Waligóra
nauczyciel specjalista
 • Jacek Wałęsa
język niemiecki
 • Sławomir Wartacz
etyka
 • Kinga Wiciak
edukacja wczesnoszkolna
 • Marta Wilak
muzyka, wychowawca świetlicy
 • Małgorzata Wilińska
język angielski
 • Justyna Woźny
nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w klasie integracyjnej
 • Sonia Wójcik
język polski
 • Krystyna Wróblewska
język polski, język angielski
 • Beata Zdrojewska
edukacja wczesnoszkolna

 

Wychowawcy klas – rok szkolny 2019/20:

klasa 0a – Anna Długosz, Roksana Kurek

klasa 1a – Beata Zdrojewska

klasa 1b – Kinga Wiciak

klasa 2a – Grażyna Kasprzak–Magiera

klasa 2b – Lidia Szczepańska

klasa 3a – Iwona Trojak

klasa 3b – Sylwia Depczyńska

klasa 4a – Anna Cierniak

klasa 4b – Joanna Reimer–Krzywiec

klasa 5a – Sonia Wójcik

klasa 5b – Krzysztof Beker

klasa 5c – Joanna Kawczyńska

klasa 6a – Beata Bździel

klasa 6b – Anna Jagiełło

klasa 6c – Monika Sztuczka

klasa 7a – Jolanta Stamburska

klasa 7b – Marta Radomska

klasa 8a – Weronika Turek

klasa 8b – Jolanta Smołka