Projekt “Razem na Święta”

 

 

 

 

 

 

 

Projekt “Szkoła Pamięta”

Zapraszamy do galerii: Szkoła Pamięta

 

 

 

 

 

 

 

Akademia małego Poznaniaka

Zajęcia indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Poznaniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Klasyczne wychowanie dzieci i młodzieży

Nasza szkoła bierze udział w programie pt. KLASYCZNE WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. Program przygotowany jest w oparciu o zastosowanie idei edukacji kulturalnej i kultury klasycznej, podejmując proces edukacyjny, który ma charakter kształcenia aksjologicznego tj. celowego oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju zdolności, kreatywności, umiejętności twórcze i wiedzy człowieka, stymulujący twórczość artystyczną, rozwój zdolności oraz przygotowując dzieci i młodzież do pełnienia ról społecznych.  Projekt realizuje założenia priorytetowych linii programowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. “Siła kultury” oraz “Obchody rocznicowe”, poprzez wdrożenie  interdyscyplinarnej koncepcji edukacji kulturalnej, opierając program na dążeniu człowieka do prawdy, dobra i piękna.