Uczniowie klasy 1a przeprowadzają eksperyment – założyli małą hodowlę fasoli. W założonej karcie obserwacji notują/ rysują etapy rozwoju rośliny. Ciekawe, jak zakończy się to doświadczenia?