– Sylwia

Dzień 28 maja 2024 r. zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii naszej szkoły. Tego pięknego, słonecznego, majowego poranka odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego, w którym uczestniczyli przybyli goście, absolwenci, społeczność uczniowska i grono pedagogiczne.
W części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Sołtysiak, która  przedstawiła historię starań o rewitalizację obiektu, a następnie …

Read more Otwarcie boiska szkolnego