– Inne

Szanowni Państwo!

 

Od 14 listopada bieżącego roku pod patronatem i przy wsparciu finansowym UNICEF tworzymy Centrum Wsparcia dla osób przybywających Ukrainy.

Naszym celem jest udzielanie wsparcia edukacyjnego i wychowawczego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców / opiekunów, którzy przyjechali do polski z Ukrainy.

Pomoc będzie udzielana w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim (z możliwością …

Read more Centrum Wsparcia dla osób z Ukrainy

Dzień dobry, serdecznie dziękuję za opinie i komentarze. Miło mi, że obiady smakują i dzieci są zadowolone. Czytamy i analizujemy wszystkie oceny. Zachęcamy do dalszego komentowania i oceniania naszej stołówki https://fitwarzywko.pl/oceniam-stolowke/ Staramy się uruchomić okienko do wydawania posiłków. Wówczas dzieci otrzymają posiłki na ceramicznych talerzach. Wkrótce uruchomimy …

Read more Informacja od firmy FitWarzywko

Informujemy, że od 12 września 2022 roku usługę żywienia w szkole będzie realizowała firma Fitwarzywko. Załączamy ulotkę informacyjną oraz instrukcję dokonywania zamówień, przygotowaną przez zleceniodawcę. Ponadto informujemy, że na podstawie art. 106 a ustawy Prawo Oświatowe szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia. Korzystanie z niego jest odpłatne i dobrowolne. W Mieście Poznaniu przyjęto …

Read more Komunikat dotyczący żywienia w szkole

Back to top