Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu od dnia 18 stycznia 2021 roku Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez…

Czytaj więcej Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w SP 75 od 18 stycznia 2021 r.