– świetlica

29 maja 2023 r. odbyło się kolejne zajęcia pozalekcyjne pod patronatem UNICEF-u, których celem było zaangażowanie uczniów z Polski i Ukrainy w wykreowanie działań plastyczno-artystycznych. Motywem przewodnim spotkania uczyniono słowa pochodzące z wiersza Adama Asnyka, które później rozsławił Czesław Niemen: Jednego serca! Jednego serca! Tak mało! Tak mało… W trakcie warsztatów uczniowie wykonywali …

Read more Jednego serca…

12 maja b.r. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym: Dzieci o Powstaniu Wielkopolskim.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych : przedszkolaki , uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z podziałem na klasy pierwsze oraz drugie i trzecie.