Akcja “Sprzątanie Świata 2020” zakończyła się, niestety, sukcesem! Znowu mieliśmy co zbierać! A szkoda….