Akcja Światowy Dzień Wody z PAH 2023 trwała od 21-24.03. Wybraliśmy ścieżkę “Wirtualna woda”. Uczniowie kl. 4-8 wykonali plakaty, gazetki szkolne wg scenariusza PAH, obejrzeli animacje, webinary. UIczniowie klas 8 na lekcjach chemii przygotowali doświadczenia z wodą w roli głównej, które zaprezentowali klasom 4-8 podczas wydarzenia 24.03. W tym dniu uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się czy zajmuje się PAH, jakie my podjęliśmy działania w ramach akcji, obejrzeli efekty pracy klas: plakaty, gazetki szkolne, eksperymenty, wysłuchali animacji i historii o kolibrze – symbolu Światowego Dnia Wody. Mogli zrobić sobie wodny tatuaż z kolibrem. Organizatorzy akcji: Danuta Chorążyczewska i Marzena Kucharska