7 lutego 2024r. klasa 8A Naszej Szkoły, brała udział w wyjściu edukacyjnym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Odbywała się tam coroczna impreza organizowana przez Wydział Oświaty Miasta Poznania: „Szacun dla Zawodowców”. Wydarzenie to jest adresowane do ósmoklasistów i ma na celu zainteresowanie ich ofertą szkół zawodowych w Poznaniu.

W ramach projektu „Szacun dla Zawodowców” odbywa się właśnie tzw. „Arena Zawodów”, która od 2015 roku promuje wiedzę o zawodach i kształceniu zawodowym.
W pawilonie targowym uczniowie mieli możliwość poznania zawodów, które zostały zaprezentowane na dwunastu tzw. Wyspach Zawodowych. Promowano na nich m.in. zawody w obszarach: NOWE TECHNOLOGIE IT; EKONOMIA I ADMINISTRACJA; ŚRODOWISKO; POLIGRAFIA, FOTOGRAFIA I REKLAMA; TRANSPORT; BUDOWNICTWO I INSTALACJE; DREWNO; USŁUGI I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE; ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA, ENERGETYKA; MECHANIKA
I MECHATRONIKA; TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I HOTELARSTWO; HANDEL, LOGISTYKA, SPEDYCJA.

Nasi uczniowie z ciekawością przyglądali się zademonstrowanym na Wyspach Zawodowych pokazom, które przybliżały wybrane profesje. Niektórzy z nich wybrali już konkretne zawody szkolnictwa branżowego. Inni kierowali się chęcią poznania zawodów nauczanych w technikach. Niezdecydowani odwiedzali stoisko Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, gdzie wykonali testy zawodoznawcze oraz poznali schemat szkolnictwa w Polsce.