– KB

Szanowni Państwo!

 

Od 14 listopada bieżącego roku pod patronatem i przy wsparciu finansowym UNICEF tworzymy Centrum Wsparcia dla osób przybywających Ukrainy.

Naszym celem jest udzielanie wsparcia edukacyjnego i wychowawczego dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców / opiekunów, którzy przyjechali do polski z Ukrainy.

Pomoc będzie udzielana w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim (z możliwością …

Read more Centrum Wsparcia dla osób z Ukrainy

Szkoła Podstawowa nr 75 bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu #Laboratoria Przyszłości udało się zakupić mikrofony, statywy, aparat fotograficzny, kamerę, klocki Mindstorms , drukarki 3D, lutownice. W ciągu września i października wymienione pomoce zostały wykorzystane podczas zajęć rozwijających zainteresowania naszych uczniów: zajęć plastycznych, koła teatralnego i fotograficznego. Wymienione urządzenia dokumentowały przygotowanie przedstawienia, jak również spektakularny …

Read more Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich była partnerem Konferencji „ POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – PATRIOTYCZNA TRADYCJA W KSZTAŁTOWANIU WRAŻLIWOŚCI DZIECIĘCEJ”, zorganizowanej przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Zakład Podstaw Wychowania i Opieki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. Konferencja odbyła się w dniu 9 listopada 2022 roku, w auli …

Read more „ POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – PATRIOTYCZNA TRADYCJA W KSZTAŁTOWANIU WRAŻLIWOŚCI DZIECIĘCEJ”

Back to top