Klasa 7a uczy się chemii z pomocą nakrętek. Nakrętkowo – czekoladowy model równania reakcji otrzymywania cząsteczki wody wygląda tak: