20 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym debata uczniowska: „Czy łatwo jest zaplanować swoją karierę?”. Jej temat był bardzo ważny, przynajmniej dla uczniów klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej, którzy już niedługo staną przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia.  Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach „Tygodnia przedsiębiorczości”  realizowanego w naszej szkole od 19 do 23 listopada 2018 roku.

Spotkanie poprowadziły Amanda Mańkowska i Ania Zaremba z klasy III b gimnazjum. Zaproszonymi gośćmi były Panie: dyrektor Katarzyna Sołtysiak, wicedyrektor Agnieszka Zielińska, Agata Dembowska, Joanna Baranowska i Beata Bździel, a uczestnikami uczniowie klas siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjum.

Debata stała się  okazją wymiany poglądów na temat swojego rozwoju i przyszłości. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania: czy jest to łatwe, a może dla niektórych trudne ? Jeżeli trudne, to jak sobie z tym problemem poradzić ? A może są pośród nas osoby, które już wiedzą, jak zaplanować swoją przyszłość, mają już sprecyzowane plany i robią coś w tym kierunku ,ażeby osiągnąć sukces.

Prowadzące rozpoczęły spotkanie od pytań:

– Co oznacza słowo „kariera”?

– Czym jest  przedsiębiorczość?

– Jak zdefiniować termin sukces?

 

Następnie zaprosiły do wymiany zdań reprezentantów poszczególnych klas, którzy przygotowali prezentacje na omawiany temat.

Interesujące były wypowiedzi zaproszonych gości, którzy wyjaśniali  zawiłości wyboru swojej kariery oraz wskazali  możliwości  aktywnego kształtowania  przyszłości.

Wnioski:

  1. Debat jest konsekwencją systemowych działań związanych z doradztwem zawodowym.
  2. Przedstawiciele społeczności szkolnej mieli możliwość  zabrania głosu w tak ważnej kwestii, jak zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej, czy jest to dla nich trudne, czy możliwe do zrealizowania, na co zwracają uwagę, a co pomijają przy wyborze przyszłej szkoły, która otworzy im drogę do zbudowania własnej kariery.
  3. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że poruszenie tego tematu pomogło im w spojrzeniu na ten problem z innej strony. To spotkanie miało głównie na celu wsparcie i rozbudzenie wiary we własne możliwości, bo jak się okazało, są osoby, które jeszcze nie mają sprecyzowanych planów co do wyboru szkoły, nie wspominając już o wyborze zawodu.