Dnia 9 stycznia 2023 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym debata uczniowska

 „ Nasz nowy kolega  – co nas łączy?”.

Debatę prowadzili: Maria i Jędrzej z klasy 8b, a sekretarzem była Gabrysia z klasy 8a.

Zaproszenie na spotkanie przyjęła pani dyrektor Katarzyna Sołtysiak oraz pani wicedyrektor Agnieszka Zielińska.

Uczestnikami były uczennice i uczniowie klas 6-8 z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Dyskutanci  próbowali odpowiedzieć m.in na pytania:

  1. Jakie były wrażenia po pierwszym dniu w szkole? 
  2. Czym różni się szkoła ukraińska/białoruska od polskiej? 
  3. Jakiej muzyki słuchają koleżanki i koledzy z Ukrainy, Białorusi.
  4. Jakie  są wspólne zainteresowania? 

Druga część rozmowy miała na celu uświadomienie wszystkim, że w naszej szkole spotykamy się ze zjawiskiem wielokulturowości.

Uczestnicy skupili się na szukaniu odpowiedzi na pytanie:

– Czy wielokulturowość daje szanse na jeszcze większe zrozumienie, akceptację i tolerancję?

Uczniowie podawali konkretne przykłady:

– „ Myślę, że jest to szansa, bo można poznawać nowe kultury a nie się na nie zamykać”, 

– „Uważam, że jest to szansa, bo poznając ludzi o różnych poglądach można poszerzać swoją wiedzę o świecie”,

– „Kultura uczy nas szacunku. Bez względu na to, jakim ktoś jest człowiekiem, należy go szanować. Gdy kogoś dyskryminujemy nie mamy do czynienia z kulturą”. 

Wnioski z debaty:

  1. Uczniowie wykazują chęć pomocy i nawiązania dobrych relacji,
  2. Młodzież ma świadomość, kiedy trzeba pomóc i zareagować,
  3. Uczniowie z różnych krajów słuchają podobnej muzyki np. rapu, popu, muzyki filmowej,
  4. Okazuje się, że mają również podobne zainteresowania takie jak: rysowanie, taniec, śpiew, gry komputerowe, piłka nożna, czytanie, programowanie, pisanie książek,
  5. Wielokulturowość daje szanse na poznanie i akceptowanie cudzoziemców.