Dnia 26 listopada 2019r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym debata
„Wielokulturowa szkoła – szacunek dla wszystkich”.
Osobami prowadzącymi były uczennice klasy 8 a.
Zaproszenie na spotkanie przyjęła pani dyrektor Katarzyna Sołtysiak oraz pani wicedyrektor Agnieszka Zielińska.
Uczestnikami były uczennice i uczniowie klas 6-8.
Pierwsza część spotkania stała się okazją wymiany poglądów na temat tolerancji.
Dyskutanci próbowali odpowiedzieć m.in na pytania:
– co oznacza tolerancja?
– czym jest nietolerancja ?
– czy uważają się za osoby tolerancyjne ?
– jak okazują swoją tolerancję ?
– kim dla nich są mniejszości ?
Druga część rozmowy miała na celu uświadomienie wszystkim, że w naszej szkole uczą się cudzoziemcy. Uczniowie Ci zostali poproszeni o przedstawienie się i opowiedzenie o początkach pobytu w naszej szkole.
Wnioski z debaty:
1. Uczniowie posiadają wiedzę na temat radzenia sobie z dyskryminacją.
2. Młodzież wie, kiedy trzeba pomóc i zareagować, jest świadoma na czym polega problem dyskryminacji i wykluczenia.
3. Uczestnicy znają znaczenie słowa tolerancja, nietolerancja, znają przejawy nietolerancji.
4. Uczniowie wyraźnie zaznaczyli, że jest granica między tolerancją a akceptacją.
5. Dyskutanci są zdania, że każdy człowiek zasługuje na szacunek bez względu na poglądy, pochodzenie, kolor skóry.
6. Bycie tolerancyjnym nie oznacza tolerowania wszystkiego – osoba , która jest tolerancyjna szanuje wyłącznie rzeczy dobre oraz nie popiera złości, przewagi fizycznej. Na świecie jest o wiele za dużo nietolerancji .