Pomimo lekcji zdalnych uczniowie naszej szkoły z klas szóstych, siódmych oraz ósmych uczestniczyli w debacie online : „Mam prawo do swych praw”. Młodzież zaangażowała się w realizację projektu, mimo że spotkania odbywały się po zajęciach lekcyjnych. Temat dyskusji miał na celu sprawdzenie, czy uczniowie znają i rozumieją prawa ujęte w Konwencji o Prawach Dziecka.

Obrady prowadzone były przez dwie uczennice klasy ósmej i siódmej. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu uczestnicy chętnie i dojrzale odpowiadali na zadane pytania dotyczące prawa do życia, rozwoju, prywatności czy nietykalności. Rozważaniom przysłuchiwały się panie pedagog.
Podczas trzech debat dyskutanci odpowiadali na pytanie kluczowe: Czy można nam odebrać przysługujące prawa, gdy nie wykonujemy swoich obowiązków?

Wnioski wynikające z dyskusji:
1. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że mają prawa, których nikt nie może im odebrać, bez względu na to kim są, jakie mają poglądy, płeć, wiek, pochodzenie czy wyznanie. Gdy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, to muszą ponieść tego konsekwencje.
2. Dzieci oczekują, by respektowano ich prawo do decydowania o sobie.
3. Uczestnicy rozumieją troskę rodziców i nauczycieli o ich rozwój.
4. Najważniejsze dla dyskutantów jest szczęście w relacjach rodzinnych.
5. Młodzież cieszy, że mogą korzystać z prawa do nauki (niestety nie we wszystkich krajach to jest możliwe).