Nasza szkoła uczestniczy w projekcie dotyczącym zjawiska SMOGu – ESA Edukacyjna Sieć Antysmogowa, w ramach którego wychowawcy przeprowadzili w klasach warsztaty edukacyjne pt. “Co wisi w powietrzu?” Zachęcamy również Rodziców do zapoznania się z materiałami na stronach : https://www.youtube.com/watch?v=OiVSEMYlG0w&feature=youtu.be oraz https://esa.nask.pl/.