– admina)  18 czerwca 2019 roku (aula szkoły):

- godzina 9.50 - uroczystość zakończenia roku szkolnego klas IV- VII SP
- godzina 10.50 - uroczystość zakończenia roku szkolnego klas 0 -III SP
- godzina 17.00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego klas VIII SP i III GM
–pozostałe lekcje wg. planu

b)  19 czerwca 2019 roku:   
- msza …

Read more Organizacja zakończenia roku szkolnego 2018/19:

Back to top