Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Do Rady kandydować…

Czytaj więcej Rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

13 czerwca odbył się w naszej szkole Turniej Mitologiczny dla klas 5. Wieńczył on projekt, w którym uczniowie uczestniczyli od kilku tygodni. Sprawdzał on wiedzę  zdobywaną na lekcjach języka polskiego oraz historii. Uczniowie klasy 5a, 5b i 5c rywalizowali ze sobą, zarówno w konkurencjach plastycznych, jak i porównywali swoją znajomość mitów, mitologii i kultury greckiej.  Prym…

Czytaj więcej Turniej Mitologiczny dla klas 5