Poniżej znajdują sie lista osób listę dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji uzupełniającej

lista osób zrekrutowanych

pisemne potwierdzenie woli należy złożyć do 23 czerwca.

potwierdzenie woli