godzinaklasamiejsce
10.15 – 11.153bSale lekcyjne w budynku przy ul. Ratajczaka 1a
10.15 – 11.153aSala lekcyjna w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3
11.00 – 12.301a, 1b, 2a, 2bAula budynek ul. Powstańców Wielkopolskich 3
10.15 – 11.154a, 4b, 5aAula budynek ul. Powstańców Wielkopolskich 3
10.15 – 11.155b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8aSale lekcyjne w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3