EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo w maju Wasze dzieci przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi informacjami na ten temat,

Terminy egzaminów:

Termin główny:

1.język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
2.matematyka – 26 maja 2021r.(środa) – godz. 9:00
3.język obcy nowożytny – 27 maja 2021r.(czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy:

1.język polski –16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
2.matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek) – godz. 9:00
3.język obcy nowożytny –18czerwca 2021 r.(piątek) – godz. 9:00

Na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych można nieodpłatnie pobrać materiały na temat egzaminu ósmoklasisty:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)

  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.

  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.