Nasza szkoła bierze udział w programie pt. KLASYCZNE WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. Realizując projekt będziemy odwoływać się do takich rozwiązań, które umożliwią każdemu uczniowi – niezależnie od zdolności i zainteresowań – przyswojenie elementarnej wiedzy z historii regionu. Zaproponujemy uczestnikom programu podroż w czasy XIX-wiecznej Wielkopolski i wspólnie będziemy podążać śladami bohaterów Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, zwiedzać miejsca związane z życiem i dziełem organiczników.

Projekt realizuje założenia priorytetowych linii programowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Siła kultury oraz Obchody rocznicowe, poprzez wdrożenie interdyscyplinarnej koncepcji edukacji kulturalnej, opierając program na dążeniu człowieka do prawdy, dobra i piękna.