Nasza szkoła bierze udział w programie pt. KLASYCZNE WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. Program przygotowany jest w oparciu o zastosowanie idei edukacji kulturalnej i kultury klasycznej, podejmując proces edukacyjny, który ma charakter kształcenia aksjologicznego tj. celowego oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju zdolności, kreatywności, umiejętności twórcze i wiedzy człowieka, stymulujący twórczość artystyczną, rozwój zdolności oraz przygotowując dzieci i młodzież do pełnienia ról społecznych.  Projekt realizuje założenia priorytetowych linii programowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. “Siła kultury” oraz “Obchody rocznicowe”, poprzez wdrożenie  interdyscyplinarnej koncepcji edukacji kulturalnej, opierając program na dążeniu człowieka do prawdy, dobra i piękna.