“Powinniśmy rozważyć każdy stracony dzień, w którym choć raz nie tańczyliśmy.”

Kółko fotograficzne, które prowadzone jest w ramach programu Laboratoria Przyszłości, nie tylko daje uczniom okazję do nauki fotografii, cyfrowej obróbki zdjęć, ale także możliwość sprawdzenia się roli modela. Zachęcamy do obejrzenia efektów pracy uczniów poniżej. Inspiracją poniższej sesji był taniec, a w szczególności balet.

#laboratoriaprzyszlosci #laboratoriaprzyszłości @laboratoriaprzyszlosci