16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, w związku z tym wydarzeniem w naszej szkole realizowany był projekt „Tydzień Tolerancji – życzliwość nie rani”. Przedsięwzięciu towarzyszyły następujące wydarzenia: debaty uczniowskie, audycja przez radiowęzeł, wystawa promująca tolerancję, życzliwość i szacunek.
Zadaniem każdej z klas było wypisanie 4 pozytywnych cech swojej klasy na jednej, kolorowej kartce. Te kolorowe kartki przygotowane przez społeczność uczniowską poszczególnych klas stały się częścią przygotowanej wystawy.
Społeczność szkolna wysłuchała przez radiowęzeł montażu słowno-muzycznego pod tytułem „Życzliwość nie rani”. Wybrzmiał w nim apel o szacunek, cierpliwość i sympatię do drugiego człowieka. To, jak wygląda otaczający nas świat i jak kształtują się relacje między ludźmi, zależy wyłącznie od nas.
W ramach projektu odbyły się dwie debaty uczniowskie „Dlaczego lubię szkołę?” dla przedstawicieli klas 4-5 oraz 6-8.
Uczniowie stwierdzili, że lubią szkołę, ponieważ spotykają się z przyjaciółmi, uczą się czegoś nowego, mogą rozwijać swoje pasje na wybranych przez siebie kółkach zainteresowań. Kółko fotograficzne jest nowym doświadczeniem. Podsumowaniem debat była próba utworzenia profilu życzliwego ucznia naszej szkoły. Zdaniem uczniów powinien on posiadać następujące cechy i być: szczery, empatyczny, pomocny, kreatywny, tolerancyjny, kulturalny, godny zaufania, dyskretny, uczciwy, przyjacielski, z poczuciem humoru, asertywny.