29.11.2018 roku nasza szkoła była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania popularyzującego literaturę na temat Powstania Wielkopolskiego
1918-1919. Stąd też gościliśmy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Poznania  oraz województwa wielkopolskiego
wraz z nauczycielami. Konkurs został objęty patronatem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.
Funkcję przewodniczącego jury objął pan Lech Nawrocki – pisarz i poeta, muzyk i kompozytor oraz redaktor naczelny pisma Krajobrazy Kultury. Pozostali członkowie komisji konkursowej to pani Jolanta Banasiewicz – doradca metodyczny przedmiotu język polski
oraz pan Janusz Sałata – reprezentant Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Zwycięzcą konkursu został Franciszek Woźniak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Drugie miejsce zajął Piotr Kruszona
ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, a trzecie – Nadia Pszuk, uczennica Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Przeźmierowie.
Wyróżnienia otrzymali: Mikołaj Orlikowski– przedstawiciel naszej szkoły, Igor Tyma ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie oraz Karolina Sękowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.
Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa oraz upominki.
Pan Lech Nawrocki obdarował uczniów tomikami swej twórczości oraz płytami
z kompozycjami w wersji wokalnej i instrumentalnej.