21 lutego 2019 roku poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystych obchodach 77. rocznicy Akcji „Bollwerk”, które odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym bohaterski czyn żołnierzy. Była to największa i najgłośniejsza akcja sabotażowo-dywersyjna na terenie okupowanej Wielkopolski.
W nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku żołnierze Wielkopolskiego Kierownictwa Związku Odwetu ZWZ-AK spalili kompleks magazynów portu rzecznego
w Poznaniu, zadając poważne straty niemieckiemu okupantowi. Niemal wszyscy uczestnicy akcji zapłacili najwyższą cenę – zostali zamordowani bądź zamęczeni w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych.