a)  18 czerwca 2019 roku (aula szkoły):

– godzina 9.50 – uroczystość zakończenia roku szkolnego klas IV- VII SP
– godzina 10.50 – uroczystość zakończenia roku szkolnego klas 0 -III SP
– godzina 17.00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego klas VIII SP i III GM
–pozostałe lekcje wg. planu

b)  19 czerwca 2019 roku:   
– msza święta w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Poznaniu – godzina 9.00
– uroczyste rozdanie świadectw w klasach – godzina 10.30