Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich była partnerem Konferencji „ POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – PATRIOTYCZNA TRADYCJA W KSZTAŁTOWANIU WRAŻLIWOŚCI DZIECIĘCEJ”, zorganizowanej przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Zakład Podstaw Wychowania i Opieki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego.

Konferencja odbyła się w dniu 9 listopada 2022 roku, w auli UAM przy ulicy Szamarzewskiego.

Wystąpienie Pani Jolanty Stamburskiej oraz Pani Grażyny Kasprzak Magiery nosiło tytuł: „ Uszyj patriotyzm na miarę swego czasu”. Zostało odebrane z ogromną uwagą, a komentarze wygłoszone po prelekcji przez zgromadzonych jednoznacznie podkreślały wysoką jakość oraz uznanie dla wysiłku i wysokich kompetencji zawodowych nauczycieli naszej szkoły.

Paniom Joli i Grażynie gratulujemy!