Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wspólnie możemy więcej. PBO i inne programy miejskie” realizowanym na zlecenie Miasta Poznania przez Fundację Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR”.

         Głównym celem zadania jest przekazanie młodzieży niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie procesów i narzędzi aktywizujących na polu działań na rzecz społeczności lokalnych, w oparciu o programy miejskie, w szczególności: Poznański Budżet Obywatelski, Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Wspólne nie znaczy niczyje.

         W związku z uczestnictwem w projekcie, 9 maja 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas piątych, a 23 maja 2019 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania integracyjne spotkanie motywacyjne połączone z konkursem z nagrodami. W spotkaniu brało udział ok. 130 uczniów poznańskich szkół, a nasi uczniowie zdobyli liczne atrakcyjne i wartościowe nagrody.