W listopadzie i grudniu nasza szkoła realizowała Projekt Międzykulturowy przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwinięcie umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych oraz kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec innych narodowości i kultur. W ramach projektu na terenie szkoły zorganizowano zajęcia pozalekcyjne, pt. „Zajęcia kulinarne – poznajemy się od kuchni”, w których brali udział uczniowie zarówno z Polski, jak i Ukrainy.

28 listopada 2022 r. uczniowie udali się do Rogalowego Muzeum Poznania, w którym odbył się pokaz wypieku rogali świętomarcińskich i prezentacja elementów gwary poznańskiej. Usłyszeli i obejrzeli legendy o powstaniu rogali. Poznali składniki i recepturę ciasta. Pomagali rogalowemu mistrzowi w ich przygotowaniu przy użyciu tradycyjnych narzędzi cukierniczych. Podczas pokazu młodzież poznała również wiele charakterystycznych w gwarze poznańskiej określeń wychodzących poza znane „tej”, „wiara” czy „pyry”. Dowiedzieli się, co to są „młodzie”, kim jest „szplin”, co to znaczy mieć „fifa”. Nauczyli się też słynnego poznańskiego zaśpiewu, czyli uroczej miejscowej intonacji.

Zdobyte w Rogalowym Muzeum doświadczenie, uczniowie wykorzystali podczas warsztatów kulinarnych zorganizowanych w dniu 5 grudnia 2022 r. na terenie szkoły. Wypiekali ciasteczka i pierniki, a następnie je dekorowali. Swoim dziełem podzielili się na Szkolnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym w dniu 6 grudnia oraz w dniu 16 grudnia podczas uroczystości Święta Patrona Szkoły, połączonego z obchodami jej 60-lecia.

W dniu 8 grudnia 2022 r. uczniowie udali się także do kina. Obejrzeli film, pt. „Bella i Sebastian. Nowe pokolenie” traktujący o wspaniałej i pięknej przyjaźni psa i chłopca. Wydarzenie dało możliwość wspólnego spędzenia czasu i sprowokowało dyskusję na temat wartości takich jak: przyjaźń, wierność oraz szacunek.