Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 – co już wiemy.

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ – strona zawiera w większości  zaktualizowaną już ofertę do szkół ponadpodstawowych. Najprawdopodobniej przez tę stronę, będzie możliwe złożenie wniosku rekrutacyjnego (tę informację potwierdzi jeszcze Wydział Oświaty w kwietniu). 

 

http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/pytania-i-odpowiedzi-rekrutacja/zasady przeliczania punktów do szkół ponadpodstawowych pozostają takie jak w dwóch poprzednich rekrutacjach, co oznacza, że wstępne symulacje są zgodne z tegorocznymi zasadami. 

 

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lx-1124-viii-2022-z-dnia-2022-03-08,86941/  – zgodnie z zapisem w uchwale, ilość szkół, do której może uczeń aplikować w naborze do szkół ponadpodstawowych, zostało przegłosowanych 6 szkół i nieograniczona ilość oddziałów. Uchwała oficjalnie wejdzie w życie po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

https://www.cdzdm.pl/ strona zawiera informacje dla ucznia i rodzica związane z naborem, progami punktowymi w szkołach w poprzednich latach itp.

http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/terminarz rekrutacji – załącznik 1

Kontakt – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050

Delegatura w Kaliszu
Beata Wawszczak – wizytator, tel. 600 870 579

Delegatura w Koninie
Karol Świderski – starszy wizytator, tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator, tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
Jacek Skowroński – wizytator, tel. 780 386 025

Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Izabela Szmigiero – inspektor, tel. 780 386 124
Rafał Renz – starszy wizytator, tel. 780 386 057