Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Poniżej zamieściliśmy adresy mailowe przydatne przy wyborze szkoły i procesie rekrutacji.

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty:

W załącznikach znajdą Państwo Rozporządzenie MEN, które wprowadza te zmiany.

Olimpiady, zawody, konkursy:

Oferta szkół:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Rankingi Liceów i Techników Perspektywy 2021
https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow
https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

Co już wiemy o tegorocznej rekrutacji:

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

https://www.cdzdm.pl/

Kuratorium Oświaty

http://ko.poznan.pl/

Wydział Oświaty

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/ – zakładka Uczeń/Rodzic