27 września 2018 roku uczniowie klas 4-8 oraz klas gimnazjalnych zostali zaproszeni na spotkanie z panem Robertem Wakulińskim, człowiekiem wielu profesji, ale i obieżyświatem. Pan Wakuliński w niezwykle żywiołowy i autentyczny sposób zapoznał uczniów z kulturą, przyrodą oraz zwyczajami wielu narodów. Snuł barwne opowieści o różnych zakątkach świata, w których znalazł się z racji wykonywania swoich obowiązków. Dzięki profesjonalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej sprawił, że uczestnicy wydarzenia mogli znaleźć się w odległych miejscach globu ziemskiego, m.in. w Afryce, Indiach, Norwegii, Francji. Ekscytujące spotkanie zainspirowało dzieci oraz młodzież do zainteresowania się omawianą tematyką, o czym świadczyły licznie zadawane prelegentowi przez słuchaczy pytania.