5 października 2022 roku klasa 2a spotkała się z Panią Janą Subrową z Czech- miasta partnerskiego Poznania – na wspólnym czytaniu w języku czeskim i polskim legendy o Brnie. Po wysłuchaniu legendy uczniowie pod kierunkiem Pani Jany Subrowej uczestniczyły w krótkich warsztatach .