22 kwietnia klasa 4 b wzięła udział w ogólnopolskiej akcji “Sprzątamy dla Polski”. Celem akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.
Razem z wychowawcą uczniowie udali się do pobliskiego parku, gdzie w ramach akcji porządkowali skwery i trawniki.