podziekowanie od ministra edukacji narodowej za udział szkoły w akcji szkoła dy hymnu

podziekowanie od ministra edukacji narodowej za udział szkoły w akcji szkoła dy hymnu